Hur kurserna BAS-P och BAS-U kan hjälpa dig på jobbet

Om du arbetar inom bygg- eller anläggningsbranschen är det viktigt att hålla dig uppdaterad om de senaste arbetsmiljöreglerna. Kurserna BAS-P och BAS-U kan hjälpa dig att göra just det. Kurserna ger dig de praktiska kunskaper du behöver för att fungera som arbetsmiljösamordnare vid planering och utformning av byggprojekt samt vid genomförandet av dessa projekt. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad dessa kurser innebär och hur de kan gynna dig på jobbet.

Det första du lär dig i BAS-P-kursen är att identifiera risker och arbeta förebyggande. Detta är en viktig färdighet att ha som arbetsmiljösamordnare, eftersom det gör att du kan identifiera potentiella risker innan de orsakar en olycka eller skada. Du lär dig också var du ska leta efter mer information när du behöver den i ditt dagliga arbete.

Den andra kursen, BAS-U, är inriktad på att ge dig de praktiska kunskaper du behöver för att genomföra byggprojekt på ett säkert och effektivt sätt. I kursen får du lära dig hur du använder personlig skyddsutrustning (PPE) på rätt sätt, hur du styr trafiken runt arbetsplatsen och hur du sätter upp effektiva avspärrningar och barrikader. I slutet av kursen kommer du att kunna samordna byggprojekt från början till slut på ett säkert sätt.

Slutsats

Om du arbetar inom byggnads- eller anläggningsbranschen är det ett smart karriärsteg att gå BAS-P- och BAS-U-kurserna. Kurserna ger dig de praktiska kunskaper du behöver för att fungera som arbetsmiljösamordnare, vilket i sin tur gör dig mer värdefull för din arbetsgivare. Att vara uppdaterad om de senaste arbetsmiljöbestämmelserna genom en arbetsmiljöutbildning kommer att bidra till att hålla dina arbetsplatser säkra och olycksfria. Så varför vänta? Anmäl dig till dessa kurser redan idag!