Frakta kemikalier på rätt sätt

Har du ett företag som hanterar och transporterar farliga kemikalier? Så det är viktigt att alla anställda har rätt kunskap och vet vad de ska göra i händelse av en olycka. Och det här är något Amasis kan hjälpa dig med. Amasis är ett företag som erbjuder rådgivning, säkerhetsdatablad och utbildning inom farligt gods.

På en kemikaliehanteringskurs får du lära dig allt från svenska lagar till riskanalys och farobedömningar. Detta kommer att förebygga olyckor och ge dina anställda mycket mer information om hur man ska hantera specifika kemikalier. Beroende på vad ditt företag hanterar för olika kemikalier kommer utbildningen att skräddarsys för just era behov. Detta görs då det kan vara väldigt olika hanteringsmetoder beroende på vilka kemikalier du hanterar. Att lära sig hur just kemikalierna ni hanterar ska hanteras är därför otroligt viktigt för att förebygga olyckor.

Att ha rätt kunskap och information är oerhört viktigt vid hantering av farliga kemikalier. För om det händer en olycka och de ansvariga inte vet vad de ska göra kan konsekvenserna bli stora. För om kemikalier läcker i naturen eller råkar hamn på en person och man inte vet vad man ska göra kan det bli allvarliga skador.

Amasis är även en säkerhetskonsult och kan hjälpa dig med ett flertal olika konsulttjänster.