Tandläkare – En viktig del av vårt samhälle

Tandläkare är ett yrke som innefattar yrkesexamen och yrkeslegitimation för att självständigt utföra kvalificerad tandvård. Tandläkare har rätt att behandla och diagnostisera skador och sjukdomar i munhålan, samt dess närliggande vävnader. I de flesta länder behöver tandläkare genomgå en långvarig akademisk utbildning innan de kan utfärda ett särskilt certifikat för yrket. Tandläkare i Sverige har rätt att skriva ut ett begränsat antal läkemedel, såsom antibiotika, smärtstillande, lugnande medel, antiinflammatoriska läkemedel eller svampdödande medel.

Tandläkaryrket omfattar inte bara behandling av tandskador utan även de muskler och vävnader som hör till underkäksområdet och underkäkslederna. I södra och östra Europa har tandläkarkunskapen länge varit en yrkesgren inom läkarkåren, man lär sig först att bli läkare, för att sedan vidareutbilda sig i mun- och ansiktsmedicin motsvarande tandläkare. Internationellt studerar tandläkarstudenter vanligtvis tillsammans med läkarstudenter under de första två till tre åren.

Tandläkare i Sverige

På 1960-talet förlorade vanliga läkarna rätten att behandla tand- och munsjukdomar och sedan dess får de endast hanteras av tandläkare. Detta bygger bland annat på ”yrkesrättslagen”, där tandläkaryrket är särskilt skyddad jämfört med andra skyddade yrken.

I Sverige har tandläkare en examen och en tandläkarlegitimation från högskolan eller ett universitet. Tidigare behövde nyutexaminerade tandläkare genomgå en period av allmän service för att få ett tandläkarlegitimation.

Flera olika tjänster

Tandläkare finns idag på de allra flesta orter och i storstäderna finns ett stort utbud av tandläkare att välja mellan. Att hitta tandläkare i Göteborg, Malmö och Stockholm är enkelt och det enda du behöver tänka på är att de erbjuder den eller de tjänster du är intresserad av. Dessa tjänster kan exempelvis vara akuttandläkare i Göteborg, Tandblekning i Göteborg och estetisk tandvård i Göteborg.