Skydda dig mot brand i lägenheten

Nu under hösten och vintern börjar mörkret komma allt tidigare om dagarna, vilket innebär att många tänder lampor och levande ljus. Bostadsbränderna brukar varje år vara som vanligast vid just den här perioden och dessa beror delvis på att vi tänder levande ljus och eldstäder. Risken med levande ljus är att de lätt kan glömmas bort, vilket innebär en brandfara. I lägenheter har har hyresvärdar och bostadsrättsföreningar en skyldighet att ha någon form av brandskydd i sina hus och alla lägenheter bör ha minst en brandvarnare.

Det finns två olika typer av brandskydd – passivt brandskydd och aktivt brandskydd. Här nedan ska vi gå igenom de två olika systemen så att vi får en förståelse om vad de innebär.

Passivt brandskydd

Ett passivt brandskydd innebär att ventilationsstråk, väggar och tak är tillverkade i ett material som kan stå emot brand under en längre tidsperiod. Man brukar oftast räkna med att varje lägenhet ska kunna stå emot en brand i 60 minuter innan den sprids till trappuppgången eller till andra lägenheter. När det börjar brinna är det oftast så att branden sprider sig genom ventilationen eller genom kabelstråken.

Aktivt brandskydd

Ett aktivt brandskydd kan exempelvis vara en brandvarnare eller ett sprinklersystem som går igång när rök upptäcks.

Svenska Fog & Brand

Svenska Fog & Brand är specialister på brandtätning och fogning.