Träna på ledarskap och kommunikation med UGL

För att kunna fatta hållbara beslut i ett team måste du kunna utnyttja alla teammedlemmars kompetenser och egenskaper. Sedan är det viktigt att notera allas bidrag i konversationen för att kunna kontrollera gruppen och styra konversationen framåt. Genom att ledarskapsutbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) lär du dig om alla egenskaper som gör en ledare framgångsrik.

Bakgrunden bakom UGL

Utbildning stöds av evidensbaserad forskning som stärker grunden och ger ett mervärde till elever i utbildningen. Susan A. Wheelan, som är tidigare professor vid Temple University i Philadelphia, USA, studerade arbetsgrupper och dess utveckling i nästan 30 år som sedan blev ”Susan Wheelans modell för grupputveckling” baserat på hennes omfattande forskning inom ämnet.

Modellen omfattar 5 olika stadier:

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Arbete och produktivitet
  5. Avslut

Varje steg ger eleverna verktyg för att öva sina ledarskapsförmåga i gruppsamarbete.

Vem är utbildningen riktad till?

Utveckling av grupp och ledare innehåller användbara verktyg för varje chef, ledare eller medarbetare. För att skapa hållbara och effektiva grupper behövs lika mycket motiverade medarbetare som välutbildade ledare. Susan A. Wheelan betonade vikten av att hela teamet tar personligt ansvar för sitt engagemang och sin resa framåt för att skapa ett blomstrande team!

Vad ingår i UGL-utbildningen?

UGL-utbildning sker på internat hos CoreCode från måndag till fredag ​​under 5 dagar med totalt 48 timmars utbildning. Under utbildningen får du möjlighet att träna på att påverka och påverka en grupp människor du inte kände sedan tidigare. Lärandet är erfarenhetsbaserat och består av 8 till 12 deltagare. Du leds av en certifierad handledare certifierad av Försvarshögskolan. Alla handledare deltog också i utbildning med THE, The Human Element och JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap. Efter utbildningen kommer du att ha specifika verktyg och modeller som du kan använda i ditt dagliga liv.